foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

sprawozdanie za okres IX – XII 2016 rok

„Człowiek jest wielki,

nie przez to co ma, lecz przez to

czym dzieli się z innymi.”

                          JAN PAWEŁ II

 

Szkolny Klub Wolontariatu, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej

ECHO wolontariatu
sprawozdanie za okres IX – XII 2016 rok

 

            Szkolny Klub Wolontariatu, co roku zrzesza liczną grupę wolontariuszy, którą tworzą uczniowie z klas I – III gimnazjum. Koordynatorami, są niezmiennie
od 2010 roku, pani Renata Biernacka i pani  Dominika Wiatr. Klub działa zgodnie
z opracowanym planem pracy na dany rok, działania realizuje we współpracy
z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach i Szkolnym Kołem Caritas.

W roku szkolnym 2016/2017 na prośbę uczniów, wolontariuszami
są uczniowie z klas IV - VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.
To około 30 - osobowa grupa, którą tworzą wartościowi ludzie o wrażliwych sercach na potrzeby innych, otwarci i zaangażowani w to, co robią.

Wszyscy wolontariusze angażują się w działania akcyjne, dodatkowo kilku spośród nas udziela się w wolontariacie stałym.

Działania prowadzone przez nas od września do grudnia 2016 roku:

- zorganizowanie spotkań informacyjnych na temat wolontariatu i SKW działającego
   w naszej szkole,

- przygotowanie dokumentacji dot. uczniów – adeptów (zgody dla rodziców, umowy),

- przeprowadzenie szkoleń dla nowych wolontariuszy (zapoznanie z prawami
    i obowiązkami, kodeksem wolontariusza, planem pracy w danym roku),

- przeprowadzenie wyborów do SKW, aktualizacja dokumentów Klubu,

- diagnoza zainteresowań uczniów, przydział zadań wolontariuszom,

- udział wolontariuszy w spotkaniu Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie,

- prowadzenie kroniki SKW, gazetek tematycznych, pisanie sprawozdań z akcji,

- przeprowadzanie, co miesiąc akcji zbierania zakrętek dla Dominika Stochaj
  (rozpoczęcie akcji, organizowanie punktów zbiórek zakrętek, przygotowanie
  plakatów informacyjnych, odbiór i segregowanie zakrętek, włączenie się w tę akcję
  całej szkoły – konkurs ekologiczny, przekazywanie zakrętek dziadkowi chorego  
  chłopca). W okresie IX – XII. 2016 r. przekazano 15 worków zakrętek.

- integracja z młodzieżą z Tarnowca w ramach Dnia Papieskiego, pokazanie
    im Ropicy Polskiej, przygotowanie słodkiego poczęstunku, organizowanie zabaw,

- prowadzenie akcji „Przerwy z książką” – propagującej czytelnictwo wśród uczniów
  klas młodszych,

- sprzątanie Cmentarza Wojskowego w Ropicy Polskiej,

- pomoc wolontariuszy w przygotowaniach lub przebiegu akcji prowadzonych
  w szkole: Spartakiadzie - sportowych rozgrywkach dla seniorów; próbie pobicia
  rekordu Giunnessa w prowadzeniu resuscytacji  krążeniowo – oddechowej przez jak
  największą liczbę osób – w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy
  ratować oraz Fundacji WOŚP; „Śniadanie daje moc”; akcji promowania czytania
  książek pt. „Książki naszych marzeń – Magiczny Kuferek”, Jarmarku
  Bożonarodzeniowym,

- przeprowadzenie zbiórki zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych w ramach akcji  
   „Zostań Świętym Mikołajem” w Stróżach, udział w finale akcji,

- udział wolontariuszy w I Gorlickich Targach Wolontariatu, przygotowanie ulotki
   i prezentacji działań Klubu,

- udział w Gali Wolontariatu w Gorlicach,

- udział w akcji „Serce - Sercu”, przeprowadzenie zbiórki żywności i środków
  czystości w sklepie Arka w Ropicy Polskiej,

- przeprowadzenie akcji „Świąteczna paczka” dla osób starszych, samotnych,
  chorych z Ropicy Polskiej,

- udział w akcji społecznej „Marzycielska Poczta”, przygotowanie kartek świątecznych
  dla wybranych dzieci: Krzysia, Ewy, Martynki, Kuby, Karoliny oraz Dominika,

- kilku wolontariuszy działa w ramach wolontariatu stałego: pomagając w nauce
  koleżankom i kolegom, wspomagając pracę biblioteki szkolnej.

 

 

Copyright 2023  Studio Gabrielle