foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Happening "No promil - No problem!"

19 czerwca na gorlickim rynku odbył się happening No Promil No Problem. Wolontariusze z Miejskiego Zespołu Szkól Nr 1 wraz z uczniami MZS Nr 3, Nr 5 i przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola Nr 5 wyszli z transparentami, aby zaprotestować przeciwko nietrzeźwym kierowcom . Wzdłuż ulicy Mickiewicza ustawił się długi szpaler uczniów trzymających własnoręcznie wykonane transparenty z hasłami "No Promil- No Problem". Obok na płycie rynku uczniowie z klasy III b SP z MZS Nr 1 wraz z p. Joanną Sarnowską oraz wolontariusze z klasy II b Gim. narysowali kredą Miasteczko bezpromilowe . Następnie cały korowód przeszedł ul. 3 Maja do Ronda z hasłem przewodnim "Stop Pijanym Kierowcom". Po powrocie na Rynek, przy asyście policjantów z KPP Gorlice uczniowie pouczali kierowców rozdając im ulotki, listy dzieci do kierowców i alkoholowe liczydełka.

GALERIA

Copyright 2022  Studio Gabrielle