^Back To Top

Zmarła p. Renata Filipowicz

mod.

SKW Kwiatonowice

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w Kwiatonowicach

 

- wolontariusze pomagają w bibliotece szkolnej

 

- wolontariusze i wolontariuszki pomagają najmłodszym mieszkańcom Kwiatonowic w przedszkolu

 

- Szkolny Klub Wolontariatu w Kwiatonowicach włączył się w akcję Szlachetna Paczka, przygotowując paczki

 

 

- organizacja kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. Dochód zostaje przeznaczony na cele charytatywne

Copyright © 2021. SoSassy  Rights Reserved.