foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Barwy Wolontariatu

12 grudnia 2017 roku w Kinie ARS w Krakowie, podczas Małopolskiej Gali Wolontariatu został rozstrzygnięty konkurs „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób bądź grupy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej. Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. "Barwy Wolontariatu" to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.

Kapituła konkursu przyznała I miejsce dla Szkolnego Klubu Wolontariatu w Siarach, którego koordynatorem jest Pani Małgorzata Markowicz.

Serdecznie Gratulujemy!

Pełna relacja z w/w wydarzenia dostępna jest na stronie: http://www.wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-malopolskiej-gali-iii.html  

ANIOŁY WOLONTARIATU 2017

 

Po raz VII zbliżamy się do Gali Wolontariatu, podczas której wręczane będą Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini. Stowarzyszenie w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby, bądź podmioty angażujące się na rzecz innych. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

      a) osoby fizyczne,

      b) firma lub instytucja lub organizacja,

które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Zgodnie z Regulaminem na zgłoszenia kandydatów czekamy do 15 listopada 2017 roku. W związku z powyższym już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w niniejszym konkursie.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy z 2016 roku obowiązuje również w tym roku i dostępny jest w zakładce „do pobrania”.

 

PARADA KOSZY Z PLONAMI ZIEMI W DPS SIENKIEWICZA

W dniu 29.08.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej odbyło się Spotkanie Integracyjne pn. "Parada koszy z plonami ziemi". W imprezie brały udział delegacje z zaprzyjaźnionych DPS-ów oraz przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście.  Kosze z plonami ziemi poświęcił kapelan gorlickiego szpitala ks. Andrzej Kluz. Wszystkich serdecznie powitała p. Dyrektor wraz z przedstawicielami samorządu Mieszkańców. Podczas spotkania wystąpili uczestnicy Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach, a do tańca grał nam zespół państwa Ludwinów. Przy organizacji imprezy pomagali wolontariusze z Lokalnego Centrum Wolontariatu.

GALERIA

Spotkanie grupy wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach

We środę, 13 czerwca 2017 roku, odbyło się spotkanie grupy wolontariuszy dorosłych i seniorów. Spotkanie miało miejsce w udostępnionej Sali Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza. Celem spotkania było wzajemne poznanie się wolontariuszy, wymiana doświadczeń oraz planowanie dalszych działań w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego. W spotkaniu brał udział ks. Andrzej Kluz- Kapelan gorlickiego szpitala, który służył radą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury duchowej podopiecznych wolontariuszy. Zachęcał wolontariuszy do kontynuowania służby chorym, niesamodzielnym w każdym środowisku, instytucji. Potrzebujących pomocy jest wielu a wolontariuszy zbyt mało, aby odpowiedzieć twierdząco na zgłaszane oczekiwania. Promowanie dobra w środowisku zamieszkania- pracy wolontariackiej, zachęcanie innych do wolontariatu, to wyzwanie dla wszystkich uczestników spotkania. Wolontariusze zadeklarowali gotowość do wzmożonych działań promocyjnych oraz podejmowania nowych inicjatyw w ramach towarzyszenia chorym w szpitalu, mieszkańcom DPS.

GALERIA

Projekt LOKALNY WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini przyjęło zaproszenie Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku oraz Fundacji Agory do udziału w projekcie „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”. Celem wdrażanego projektu jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w 20 wybranych miejscowościach w Polsce. Projekt znakomicie wpisuje się w zasadnicze zadanie Stowarzyszenia- budowanie struktur wolontariatu na terenie powiatu gorlickiego. Udział w projekcie daje możliwość poszerzenia obecnych obszarów działań  wolontariackich na terenie powiatu – wolontariat opiekuńczy w instytucjach pomocowych, leczniczych oraz w domu chorego, starego, z ograniczoną samodzielnością życiową człowieka. Realizacja tak ważnego zadania wymaga dobrego przygotowania osoby, która będzie kierowała organizacją wolontariatu opiekuńczego. Wybrany przez Stowarzyszenie Koordynator bierze udział w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez Fundację Hospicyjna w Gdańsku. Pierwsze kroki w budowaniu lokalnego wolontariatu zostały poczynione- zdiagnozowano potrzeby, trwa ciągła promocja projektu i nabór wolontariuszy, przeprowadzono szkolenie pierwszych zgłoszonych kandydatów na wolontariusza/opiekuna. Podpisano pierwsze (sześć) porozumienia z wolontariuszami, którzy rozpoczęli pracę w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach oraz w miejscach pobytu chorego, niesamodzielnego człowieka. Udział w Projekcie „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy” jest szansą na zaangażowanie lokalnych społeczności do wspierania osób niesamodzielnych, których wciąż przybywa na terenie miasta Gorlice i okolicznych wiosek.

Koordynatorem Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego została Pani Irena Grądalska. 

Spartakiada Wolontariatu

 

 

25 maja 2017 r. o  godz. 9:00 na hali OSiR rozpoczęła się I Drużynowa Spartakiada Wolontariatu, zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini . W Spartakiadzie udział wzięły zespoły wolontariuszy z powiatu gorlickiego, w tym:

 1. Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół w Siarach
 2. Szkolny Klub Wolontariatu w Kwiatonowicach
 3. Szkolny Klub Wolontariatu w Binarowej
 4. Szkolny Klub Wolontariatu przy MZS nr 5 w Gorlicach
 5. Szkolny Klub Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum w Lipinkach
 6. Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół w Kobylance
 7. Szkolny Klub Wolontariatu przy Gimnazjum  nr 2 w Bieczu
 8. Szkolny Klub Wolontariatu przy Gimnazjum w Klęczanach
 9. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej
 10. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół w Szymbarku
 11. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół w Zagórzanach
 12. Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół w Brzanie
 13. Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Libuszy
 14. Szkolny Klub Wolontariatu przy MZS nr 3 w Gorlicach

Wolontariusze wzięli udział w kilku konkurencjach m.in.: w sztafecie wahadłowej, przeciąganiu liny, rzutkach, skoku w dal z miejsca czy też strzelaniu z broni pneumatycznej. Na zakończenie najlepsze zespoły otrzymały puchary, a wszystkie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

LINK

GALERIA

 

Droga Krzyżowa

Tradycją stała się coroczna Droga Krzyżowa na oddziale Geriatrii gorlickiego szpitala. Razem z chorymi, cierpiącymi wędrowali stacjami Męki Pańskiej wolontariusze i koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariatu z Miejskiego Zespołu Szkół nr1; nr3; nr 5 w Gorlicach oraz Binarowej, Libuszy, Szymbarku i Stróżówki. Razem z młodymi wolontariuszami byli wolontariusze seniorzy. Drogę Krzyżową prowadził ks. Andrzej Kluz- kapelan gorlickiego szpitala. Po wspólnej modlitwie wolontariusze odwiedzili chorych na wszystkich oddziałach szpitala. Życzyli im powrotu do zdrowia, do rodziny, domu oraz pozostawili symboliczne, własnoręcznie wcześniej wykonane „wielkanocne cudeńka”.

Droga Krzyżowa miała miejsce 11 kwietnia 2017 roku- wtorek Wielkiego Tygodnia. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy małych i dużych, ich opiekunów za czas poświecony tym, dla których choroba jest droga krzyżową. 

GALERIA

Światowy Dzień Chorego 2017

Już po raz 25 obchodzimy Światowy Dzień Chorego przypadający na dzień 11 lutego br. Wolontariusze Szkolnych Klubów Wolontariatu i Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach po raz siódmy odwiedzą chorych, cierpiących, samotnych w gorlickim szpitalu, domu pomocy społecznej oraz w swoim środowisku lokalnym.

Dzień Chorego jest okazją do upowszechniania kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska, do wyrażania swojej bliskości z chorymi i ich rodzinami.

„Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg: <<Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny>> (Łk 1,49)”- pod takim hasłem obchodzony jest tegoroczny Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy Wolontariuszy do jednoczenia się w tym dniu z chorymi podczas wspólnej modlitwy i odwiedzinach na oddziałach szpitala.

Piątek 10 lutego 2017 r.

 1. Kaplica w Starym Szpitalu (rehabilitacja)- msza św. 15.00, rozesłanie do chorych

Niedziela 12 lutego 2017 r.

 1. Kaplica w głównym szpitalu- msza św. 8.30, potem rozesłanie wolontariuszy do chorych leżących na oddziałach
 2. Kaplica szpitala na oddziale geriatrii- msza św. 10.00, potem rozesłanie wolontariuszy do chorych leżących na oddziałach

 Proszę o zgłoszenie udziału grup wolontariuszy, koordynatorów, chętnych do czytania Słowa Bożego i śpiewu. Mile widziany śpiew z akompaniamentem (przed, w trakcie i po mszy św.). Zgłoszenia proszę kierować e-mailem lub telefonicznie na adres LCW.

Serdecznie zapraszamy

 

 

Echo wolontariatu

 

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini realizuje projekt „Echo wolontariatu”.

Wymieniony projekt Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini realizuje od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia br. Działanie prowadzone jest dzięki Programowi Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, wcześniej nie objętych działaniami Stowarzyszenia, wprowadzające w wieloaspektowy świat wolontariatu. Wynikiem działań edukacyjnych będzie poszerzenie grona istniejących Szkolnych Klubów Wolontariatu, których członkowie u boku nauczyciela facylitatora kształtować będą systematyczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych, starszych w najbliższym środowisku. Kolejna grupa młodzieży zrzeszona w SKW, zacznie się identyfikować ze swoim środowiskiem pomagając rozwiązywać jego problemy. Członkowie Klubów zdiagnozują potrzeby niesienia pomocy w swoich środowiskach przy wsparciu, z wykorzystaniem doświadczeń działających już SKW.
SKW będą skupione w Lokalnym Centrum Wolontariatu, w którym otrzymają merytoryczne wsparcie podejmowanych działań. Promocją kontynuowanych i wdrażanych działań będzie Gala Wolontariatu , I Targi Wolontariatu oraz wydawany kwartalnik „Echo wolontariatu” .

  

Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu Kwiatonowice 21, 38-333 Zagórzany, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Marsz żonkilowy

Tegoroczne obchody Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych poprzedziła jak zawsze Msza Święta odprawiona o godz. 13.00 w gorlickiej Bazylice. Po nabożeństwie wolontariusze, osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami, przedstawiciele instytucji publicznych wzięli udział w V Marszu Żonkilowym który radośnie przemaszerował na Jarmark Pogórzański. Głównym celem imprezy było wsparcie zbiórki pieniędzy na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gorlicach. I tym razem Wolontariusze okazali się niezastąpieni.

 

 

FOTOGALERIA

Copyright 2020  Studio Gabrielle