foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Anioły Wolontariatu 2019

Po raz IX zbliżamy się do Gali Wolontariatu, podczas której wręczane będą Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini. Stowarzyszenie w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby, bądź podmioty angażujące się na rzecz innych. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

      a) osoby fizyczne,

      b) firma lub instytucja lub organizacja,

które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Zgodnie z Regulaminem na zgłoszenia kandydatów czekamy do 12 listopada 2019 roku. W związku z powyższym już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w niniejszym konkursie.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w zakładce „do pobrania”.

IV Spartakiada Seniorów

Po raz czwarty odbyła się Gorlicka Spartakiada Seniorów. Spotkanie miało miejsce 16 października na Hali Sportowej OSiR. Ceremonie otwarcia poprowadził Pan Aleksander Augustyn kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych, wraz z jego zastępcą Panem Jerzym Knotem, Panią Joanna Bubak przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i gospodarzem spartakiady dyrektorem OSiR Panem Mariuszem Duszowiczem.

Przed rozpoczęciem rozgrywek imprezę uświetnił występ tancerzy z grupy "TRIK" Gorlickiego Centrum Kultury.

Udział w zawodach wzięli nasi Wolontariusze Seniorzy, działający w ramach Lokalnego Centrum Opiekuńczego.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad dietetyka oraz niektórych badań lekarskich. Zakończenie zawodów odbyło się w restauracji Hotelu Margot, gdzie po wspólnym posiłku ogłoszono wyniki i wręczono nagrody (za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe, dyplomy).

III Integracyjny Rajd Pieszy

W środę 9 października odbył się po raz  trzeci Integracyjny Rajd Pieszego pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją”. Uczniowie Szkolnego Klub Wolontariatu z Szymbarku na czele z Dyrektorem Szkoły- instruktorem turystyki górskiej ruszyli w trasę z Szymbarku do Bielanki na integracyjne spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Po odpoczynku i ciepłym poczęstunku wolontariusze przystąpili do wspólnych zajęć warsztatowych, którego efektem były pięknie wykonane drzewka z koralików. Nie zabrakło dobrej zabawy i uśmiechu przy nutce muzyki.

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali przyjęci na studia do składania wniosków na stypendia 

Aby ubiegać się o stypendium w XVIII edycji programu (2019/2020) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i być maturzystą z 2019 roku;
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA

lub

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB

lub

 • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)  – SEGMENT IC

lub

 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej – SEGMENT II
  Lista organizacji biorących udział w XVIII edycji dostępna
   jest tutaj.

Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/ 

Wizyta koordynatorów LCW w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gorlicach

11 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie koordynatorów Lokalnego Centrum Wolontariatu  z uczestnikami Dziennego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach. Wizyta w Ośrodku miała na celu przybliżenie osobom niepełnosprawnym tematu związanego  z wolontariatem. Dr  Renata Filipowicz – Prezes Stowarzyszenia  opowiedziała czym się zajmuje Stowarzyszenie Homini, na czym polega wolontariat, kto może być wolontariuszem i wiele innych aspektów związanych z wolontariatem.

Wolontariusze są szczególnym przykładem działalności prospołecznej. Są oni nosicielami zapomnianych wartości, sprzeciwiają się egoizmowi, brakowi wrażliwości, niepotrzebnej i nadmiernej konsumpcji oraz przeliczaniu czasu na pieniądze. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, itp. Ważne jest jednak posiadanie wiedzy i predyspozycji do niesienia rodzaju pomocy, jakiej podejmuje się wolontariusz. Istotne jest zatem odpowiednie wybranie rodzaju wolontariatu, w którym chce się działać.

Pani Filipowicz wspomniała również o tym, że osoba niepełnosprawna nie tylko powinna korzystać z pomocy innych, ale również sama nią obdarzać. Będąc zarazem dawcą i biorcą wsparcia, staje się pełną osobą, a nie tylko jednostką oczekującą pomocy z zewnątrz.

VIII Marsz Żonkilowy w Gorlicach

Już po raz ósmy odbył się Gorlicki Marsz Żonkilowy zorganizowany w ramach X Dnia Osób Niepełnosprawnych. W niedzielę 2 czerwca  o godz. 13.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w Bazylice Mniejszej odprawiona w intencji chorych, osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. Kolejno  wyruszył  barwny Marsz Żonkilowy z chorymi, niepełnosprawnymi oraz młodzieżą, koordynatorami zaangażowanych  w działalność wolontariacką. Przy dźwiękach orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach i w towarzystwie mażoretek Domino uczestnicy przeszli na teren Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, gdzie odbył się Piknik Integracyjny.

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane są w niesienie dobra i pomocy, a przede wszystkim wolontariuszom, którzy tak chętnie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas i energię.

III Drużynowa Spartakiada Wolontariatu

29.05.2019 r. odbyła się III Drużynowa Spartakiada Wolontariatu na hali sportowej, zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini.

Uczestnikami Spartakiady były reprezentacje wolontariuszy klubów wolontariatu ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum, zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Celem wydarzenia było upowszechnienie wolontariatu oraz integracja jego członków a także podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w grach i zabawach ruchowych.

Do Spartakiady przystąpiły następujące zespoły:

 1. Szkolny Klub Wolontariatu z MZS nr 1 w Gorlicach
 2. Szkolny Klub Wolontariatu z MZS nr 5 w Gorlicach
 3. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Klęczanach
 4. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Zagórzanach
 5. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bystrej
 6. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej
 7. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwiatonowicach
 8. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy
 9. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach

Z 9 drużyn  puchary otrzymały następujące zespoły: 

 

I miejsce Szkolny Klub Wolontariatu przy MZS nr 5 w Gorlicach

II miejsce Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bystrej

III miejsce Szkolny Klub Wolontariatu przy Gimnazjum w Klęczanach

 

 Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich wolontariuszy na kolejne zawody za rok.

Marsz Żonkilowy

W najbliższą niedzielę 2 czerwca br. serdecznie zapraszamy wszystkich Wolontariuszy oraz Sympatyków Wolontariatu na VIII Gorlicki Marsz Żonkilowy połączony z Dniem Osób Niepełnosprawnych. 

Piknik Integracyjny odbędzie się przy Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach/ul. Krakowska 5 

 

Program:

godz. 13.00 - Msza Św. w Bazylice Mniejszej pw. Nar. NMP w Gorlicach

godz. 14.00 - VIII Marsz Żonkilowy (przejście od Bazyliki ulicami Wróblewskiego, Świeykowskiego,                                       3-go Maja, Stróżowska, Krakowska do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5).

godz. 14.15 - Występ Orkiestry Dętej OSP Dominikowice

godz. 14.30 - Uroczyste otwarcie Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych

godz. 14.30 - 18.00 Występy WTZ-etów, placówek, stowarzyszeń działających na rzecz osób z                                              niepełnosprawnością oraz zespołów GCK i MDK

godz. 15.00 -  Rompey

godz. 16.30 -  Extra Mocni

 
Serdecznie Zapraszamy

Zmiana siedziby Lokalnego Centrum Wolontariatu !!!

 
Uprzejmie informujemy, że siedziba Lokalnego Centrum Wolontariatu została przeniesiona do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach ul. Węgierska 13. (budynek byłego internatu). Wejście od strony Optyka. 
 
Lokalne Centrum Wolontariatu

Wesołego Alleluja !!!

"Jezus mógł zejść z krzyża ale wolał powstać z grobu"

                                                              Aureliusz Augustyn z Hippony

W czas nadziei, którą niesie Wielkanoc 

Życzenia pełnych nadziei i miłości 

Dni świątecznych z radosnym Alleluja 

Wszystkim Wolontariuszom, Partnerom

i Sympatykom Wolontariatu        

składa 

Renata Filipowicz 

wraz z koordynatorkami 

Lokalnego Centrum Wolontariatu 

Copyright 2022  Studio Gabrielle