foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Gala „Anioły Wolontariatu 2019”

 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, podarowany czas i umiejętności. Działania  wolontariuszy są nieocenioną wartością.  Każdego dnia i przy najróżniejszych wydarzeniach można liczyć na ich bezinteresowną pomoc.

Z tej okazji Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI oraz Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach już po raz ósmy zorganizowali Galę Wolontariatu.. Jest to wyjątkowy dzień, by pokazać społeczności lokalnej, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Podczas Gali po raz piąty wręczono Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:
a) osoby fizyczne,
b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali :

 1. Tadeusz Wierzbicki – Za działalność na rzecz dobra innych oraz bezinteresowną pomoc  
                potrzebującym w środowisku lokalnym
 2. Anna Wieściecińska - Za cykliczną działalność w szkolnym klubie wolontariatu w miejskim             
                zespole szkół nr 1 w Gorlicach

III.       Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach - Za           
              działalność  akcyjną na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach - za kształtowanie
                prospołecznych postaw młodzieży

Zostały również  przyznane specjalne wyróżnienia w formie  grawertonów, które otrzymali:

 1. Renata Rogulska - za wzór postawy altruistycznej we współczesnym świecie
 2. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Stróżówce - Za propagowanie idei wolontariatu w Małej Ojczyźnie Stróżówka
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach - Za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu
 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu - Za systematyczny udział w organizowanych akcjach charytatywnych

Wolontariuszom Seniorom i innym czynnym wolontariuszom wręczono dyplomy za  aktywną działalność  wolontarystyczną i wzorcową postawę wolontariusza na przestrzeni lat 2017 – 2018.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, ich Koordynatorom, Wolontariuszom Seniorom, Przyjaciołom i Sympatykom Wolontariatu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu w Powiecie Gorlickim i nie tylko.

GALERIA

SKW Rożnowice w gorlickim szpitalu

18 października 2018 wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach poprowadzili modlitwę różańcową na oddziale geriatrii w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Podczas odmawianej modlitwy w szczególny sposób modlili się za chorych i cierpiący polecając ich Bożej opiece.

Dziękujemy Wolontariuszom z SKW Rożnowice oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz poświęcenie czasu chorym przybywającym w szpitalu.

GALERIA

 

spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów

W środę, 17 października 2018 roku, odbyło się spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów działających w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego. Spotkanie miało miejsce w udostępnionej Sali Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza. Celem spotkania było podsumowanie prowadzonych działań, zaplonowanych w poprzednim roku; wymiana doświadczeń oraz planowanie dalszych  kroków na kolejny rok funkcjonowania LWO.  Spotkanie prowadziła Pani Renta Filipowicz – Prezes Stowarzyszenia.  Obecni byli również Pani Ewa Chłanda – Dyrektor Domu oraz  ks. Andrzej Kluz- Kapelan gorlickiego szpitala, który służył radą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury duchowej podopiecznych wolontariuszy. Zachęcał wolontariuszy do kontynuowania służby chorym, niesamodzielnym w każdym środowisku, instytucji. Wolontariusze zadeklarowali gotowość do wzmożonych działań promocyjnych oraz podejmowania nowych inicjatyw w ramach towarzyszenia chorym w szpitalu, mieszkańcom DPS oraz podopiecznych w ich domach.

Po spotkaniu wolontariusze LWO odwiedzili  podopiecznych Domu pomocy społecznej. Wszystkim wręczyli drobne upominki, które własnoręcznie wykonali. Każdy odwzajemniony uśmiech mieszkańców Domu to wielka radość dla naszych wolontariuszy.

GALERIA

III Gorlicka Spartakiada Seniorów

We wtorek 16 października odbyła się III Gorlicka Spartakiada Seniorów. Udział w niej wzięli nasi Wolontariusze Seniorzy, działający w ramach Lokalnego Centrum Opiekunczego. Spotkanie miało miejsce na Hali Sportowej OSiR. Ceremonie otwarcia poprowadził  Burmistrz Miasta Gorlice Pan Rafał Kukla wraz z kierownikiem Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Panem Aleksandrem Augustynem, oraz jego zastępcą Panem Jerzym Knotem i gospodarzem spartakiady dyrektorem OSiR Panem Mariuszem Duszowiczem.

Przed rozpoczęciem rozgrywek imprezę uświetnił występ tancerzy z Gorlickiego Centrum Kultury . Następnie Pan Rafał Łażeński z OSiR Gorlice poprowadził rozgrzewkę dla uczestników zawodów.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad dietetyka oraz niektórych badań lekarskich.  Zakończenie zawodów odbyło się w restauracji Hotelu Margot, gdzie po wspólnym posiłku ogłoszono wyniki i wręczono nagrody ( za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe, dyplomy).

GALERIA

Wyjście do teatru

Wolontariusze LWO chcąc umilić sobotnie popołudnie zabrali swoich podopiecznych na spektakl teatralny WZGÓRZE SPOON RIVER  w wykonaniu Grupy Teatralnej „Otwarte Drzwi”, działającej przy Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach. Sztuka w reżyserii Tomasza Tajaka miała miejsce 13 października 2018 r. w Bieczu na Placu Kromera. Przybyło wiele osób zainteresowanych tym wydarzeniem. „Niezwykłe spotkanie zwykłych losów ludzkich, które wybrzmiewając pouczają i skłaniają do refleksji. Historie nieraz banalnych żyć, samolubnych decyzji i ograniczonego postrzegania, przeplecione tragediami niewinnych”.

Nasza Wolontariuszka Grażyna Klim jest prężnie działającą aktorką w Grupie Teatralnej „Otwarte Drzwi”.  Wzbudziło to większe zainteresowanie sztuką przez Wolontariuszy LWO. Dlatego też Postanowili przyjechać i wspierać swoja koleżankę.

GALERIA

Anioły Wolontariatu 2018

 

Po raz VIII zbliżamy się do Gali Wolontariatu, podczas której wręczane będą Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini. Stowarzyszenie w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby, bądź podmioty angażujące się na rzecz innych. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

      a) osoby fizyczne,

      b) firma lub instytucja lub organizacja,

które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Zgodnie z Regulaminem na zgłoszenia kandydatów czekamy do 12 listopada 2018 roku. W związku z powyższym już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w niniejszym konkursie.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w zakładce „do pobrania”.

BARWY WOLONTARIATU 2018

Rusza małopolska edycja konkursu Barwy Wolontariatu 2018!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w krakowie zaprasza do udziału w osiemnastej edycji konkursu „barwy Wolontariaytu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej. Kandydatury wolontariuszy zgłaszać można do 10 listopada 2018 roku.

IDEA

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz siedemnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

KTO MOŻE BYĆ NOMINOWANY?

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze indywidualni lub grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Przypominamy: Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Wolontariusze nominowani w Konkursie zostaną zaproszeni na uroczystą Małopolską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 30 listopada 2018 roku w kinie ARS przy ul. Św. Tomasza 11 w Krakowie.

ZGŁOSZENIA

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie:

 • osobiście lub listownie na adres: ul. Kamienna 10/6, 31-403 Kraków (liczy się data wpływu)
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 10 listopada 2017

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłoszenie może być wypełnione elektronicznie, należy jednak pamiętać o odręcznym podpisie. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

DO POBRANIA:

ORGANIZATOR:

„Barwy Wolontariatu” to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

XXXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych

Przeszło 100 ras, a do tego widowiskowe  pokazy psów można było zobaczyć  w niedziele 19 sierpnia podczas XXXI Krajowej Wystawy Psów Rasowych. Na stadion w Gorlicach przybyło wiele zainteresowanych by podziwiać różnorodność ras i maści czworonogów. Psy startowały w konkurencjach podczas których wyłoniono najpiękniejsze młodsze szczenięta, szczenięta, juniorów, weteranów oraz najpiękniejszego psa Oddziału Nowy Sącz i najpiękniejszego psa ras polskich.

            Oczywiście nie zabrakło również wolontariuszy z LCW,  którzy dzielnie pomagali sędziom oraz organizatorom w ten upalny dzień.

 

Fotorelacja:

http://www.gorlice.pl/pl/225/4169/xxxi-krajowa-wystawa-psow-rasowych.html

GALERIA

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

19 czerwca br (sobota) od godz. 12-tej na terenie „Przystanek Szymbark’ odbył się „Piknik Integracyjny. Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.
Do udziału w pikniku zaproszeni zostali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Dziennych Ośrodków Wsparcia z terenu powiatu gorlickiego oraz nowosądeckiego i limanowskiego

Celem spotkania była integracja oraz przełamywanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Piknik pokazał, że przed sceną z taką samą radością bawią się, tańczą, śpiewają zdrowi i chorzy. Inność nie oznacza przecież, że ktoś jest gorszy, a wręcz przeciwnie.

W pracach organizacyjnych Pikniku pomagali Wolontariusze Lokalnego Centrum Wolontariatu i jak zwykle- nie zawiedli.

GALERIA

Perły Małopolski

W dniach 9-10 czerwiec 2018 w Wapiennym pod patronatem Pani Wójt Gminy Sękowa odbyły się biegi w ramach szóstej edycji Perły Małopolski.

Impreza miała charakter rodzinny z nastawieniem  głównie dla biegaczy amatorów którzy razem z rodziną spędzili  aktywnie czas w miłych okolicznościach przyrody.

Biegacze z całej Polski opanowali najmniejsze uzdrowisko w Polsce - Wapienne. Przez dwa dni gościło tutaj około tysiąca biegaczy. Imprezie towarzyszyły pokazy grupy rekonstrukcyjnej, lokalna kuchnia oraz woda z Uzdrowiska Wapienne i Uzdrowiska Wysowa, która wsparła wszystkich uczestników oraz organizatorów biegu.

Impreza nie odbyłaby się bez pomocy wolontariuszy.  Do ich zadań należało:

 • pomoc w biurze zawodów (wydawanie pakietów)
 • pomoc w rejonie start/meta (wręczanie medali, podawanie napojów)
 • pomoc na trasie biegu (wskazywanie drogi, podawanie napojów)

Wolontariusze za swoją bezinteresowną pomoc otrzymali pakiet żywnościowy, kubek, plecak biegowy oraz certyfikat wolontariusza.

Copyright 2021  Studio Gabrielle