foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Wesołego Alleluja !!!

"Jezus mógł zejść z krzyża ale wolał powstać z grobu"

                                                              Aureliusz Augustyn z Hippony

W czas nadziei, którą niesie Wielkanoc 

Życzenia pełnych nadziei i miłości 

Dni świątecznych z radosnym Alleluja 

Wszystkim Wolontariuszom, Partnerom

i Sympatykom Wolontariatu        

składa 

Renata Filipowicz 

wraz z koordynatorkami 

Lokalnego Centrum Wolontariatu 

Droga Krzyżowa w gorlickim szpitalu

12 kwietnia o godz. 16.00 wolontariusze seniorzy oraz wolontariusze szkolnych klubów wolontariatu wraz z ks. Andrzejem Kluzem przeprowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej w miejscowym szpitalu. Wędrowali stacjami Męki Pańskiej po korytarzach oddziału Paliatywnego, Geriatrii i ZOL-u, razem z chorymi, cierpiącymi oraz ich rodzinami i pracownikami szpitala.  

Dla starszych, chorych osób spotkanie z wolontariuszami i modlitwą było bardzo ważne. - Choroba, cierpienie, śmierć, dla jednych to temat bliski, dla innych bardzo daleki. W tym czasie dla wolontariuszy staje się bliższy przez cykliczne spotkania z chorymi w szpitalu. Spotkanie przepełniła modlitwa i zaduma, rozmowa, ciepłe uściski i uśmiech.

Radość pacjentom sprawiły również ręcznie wykonane kartki. Wolontariusze przez cały rok znajdują czas, aby odwiedzić chorych. Robią to z potrzeby serca.

Dziękujemy Wolontariuszom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1; nr 3; nr 5 w Gorlicach, SP w Stróżówce,  Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, ZS-P w Mszance, Koordynatorkom a także wolontariuszom Seniorom za zaangażowanie i udział w Drodze Krzyżowej oraz poświęcenie czasu chorym przybywającym w szpitalu.

GALERIA

50-lecie DPS-u przy ul. Sienkiewicza

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach obchodził Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji 1 kwietnia br. w placówce zorganizowano uroczyste spotkanie, które rozpoczęło się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Białogłowskiego. Nasi Wolontariusze Seniorzy Grażyna Klim i Stanisław Jędrusiak wzięli udział w/w wydarzeniu- towarzyszyli mieszkańcom Domu oraz pomogli przejść na salę w której odbyły się obchody.

Źródło Galerii:

https://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/polwiecze-dps-przy-ul.-sienkiewicza-w-gorlicach.html

 

Wspólna modlitwa z bp. Edwardem Białogłowskim

 

Pierwszego kwietnia bieżącego roku, w kaplicy głównej gorlickiego szpitala modlili się wolontariusze, pracownicy szpitala i chorzy. Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził bp. Edward Białogłowski. Po nabożeństwie bp. Edward znalazł chwilkę czasu na rozmowę i wspólne zdjęcia z wolontariuszami Lokalnego Centrum Wolontariatu  w Gorlicach.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż do grupy wolontariuszy dołączył Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance, który swoją działalność wolontariacką rozpoczął od w/w wydarzenia.

 

 

Integracyjne spotkanie wolontariuszy w Łosiu

 

  Dnia 24.02.2019r. w godzinach od 9.30 do 16.00 odbyło się   w Łosiu międzyszkolne integracyjne spotkanie Szkolnych Klubów Wolontariatu. Wzięło w nim udział 44 wolontariuszy wraz ze swoimi p. Opiekunkami – koordynatorami SKW z następujących szkół: z MZS nr 1, MZS nr 3, MZS nr 5 oraz ZS w Stróżówce.

Głównym celem wyjazdu była międzyszkolna integracja oraz wymiana wolontarystycznych doświadczeń. Udział w spotkaniu był także nagrodą i formą docenienia najbardziej aktywnych wolontariuszy z poszczególnych szkół, które od lat ze sobą współpracują, uczestnicząc w stałych akcjach i podejmując się nowych przedsięwzięć wolontarystycznych. Pogoda i humory dopisywały, jedynie czego zabrakło, to śniegu, którego nie było na tyle, aby mógł odbyć się kulig. Organizatorzy zorganizowali alternatywną atrakcję – przejażdżkę wozem maziarskim, podczas której dzieci i młodzież mogły  poznać historię lokalnej ludności i zawodu maziarza.

Wolontariusze  na początku spotkania  zostali podzieleni na 5 grup, w których to uczestniczyli w ciekawych warsztatach plastycznych, mających na celu wykonanie plakatu promującego ideę wolontariatu. Kolejnym punktem programu były zajęcia dramowe, podczas których wolontariusze przygotowywali etiudę przedstawiającą historię syna marnotrawnego. Na zakończenie spotkania wszyscy wspólnie podpisywaliśmy „kartki oswojenia”, pamiętając o ponadczasowym przesłaniu Małego Księcia, iż „Jest się odpowiedzialnym za to, co oswoiłeś”. Będą one niewątpliwie miłą pamiątką sobotniego spotkania. Każdy uczestnik tego wyjątkowego wydarzenia pozostawił po sobie ślad nie tylko we wspomnieniach współtowarzyszy, ale także dosłownie, odrysowując swoją dłoń i podpisując imieniem.

Zabawy integracyjne, przejażdżka wozem maziarskim, godzinne rozmowy, śpiew przy akompaniamencie gitary, spacer w promieniach słońca – to doskonałe składniki na udaną ucztę dla ducha. Oprócz niej nie zabrakło pyszności dla podniebienia: ciasteczek, owoców, pieczonej przez wolontariuszy kiełbaski i gorącego posiłku.

Wyjazd ten nie mógłby się odbyć bez wsparcia naszych Sponsorów: Burmistrza Miasta Gorlice, Państwa Wioletty i Pawła Klukowskich, Rady Rodziców MZS nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach, Pana Krzysztofa Konopki oraz Organizatorów: Szkolnego Klubu Wolontariatu z MZS nr 1 i MZS nr 3 w Gorlicach. Proszę przyjąć płynące z pomarańczowego serca szczere „DZIĘKUJĘ!” Dziękujemy także za serdeczną, rodzinną atmosferę Gospodarzom miejsca, w którym odbyło się spotkanie – Właścicielom i Obsłudze Zajazdu „Pstrąg u Eda” w Łosiu.

Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania będzie jeszcze długi czas towarzyszyć jej uczestnikom, a nawiązane relacje przyczynią się do propagowania idei wolontariatu w każdym środowisku, w którym znajdą się nasi wolontariusze.

 GALERIA

Gala „Anioły Wolontariatu 2019”

 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, podarowany czas i umiejętności. Działania  wolontariuszy są nieocenioną wartością.  Każdego dnia i przy najróżniejszych wydarzeniach można liczyć na ich bezinteresowną pomoc.

Z tej okazji Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI oraz Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach już po raz ósmy zorganizowali Galę Wolontariatu.. Jest to wyjątkowy dzień, by pokazać społeczności lokalnej, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Podczas Gali po raz piąty wręczono Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:
a) osoby fizyczne,
b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali :

 1. Tadeusz Wierzbicki – Za działalność na rzecz dobra innych oraz bezinteresowną pomoc  
                potrzebującym w środowisku lokalnym
 2. Anna Wieściecińska - Za cykliczną działalność w szkolnym klubie wolontariatu w miejskim             
                zespole szkół nr 1 w Gorlicach

III.       Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach - Za           
              działalność  akcyjną na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach - za kształtowanie
                prospołecznych postaw młodzieży

Zostały również  przyznane specjalne wyróżnienia w formie  grawertonów, które otrzymali:

 1. Renata Rogulska - za wzór postawy altruistycznej we współczesnym świecie
 2. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Stróżówce - Za propagowanie idei wolontariatu w Małej Ojczyźnie Stróżówka
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach - Za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu
 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu - Za systematyczny udział w organizowanych akcjach charytatywnych

Wolontariuszom Seniorom i innym czynnym wolontariuszom wręczono dyplomy za  aktywną działalność  wolontarystyczną i wzorcową postawę wolontariusza na przestrzeni lat 2017 – 2018.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, ich Koordynatorom, Wolontariuszom Seniorom, Przyjaciołom i Sympatykom Wolontariatu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu w Powiecie Gorlickim i nie tylko.

GALERIA

SKW Rożnowice w gorlickim szpitalu

18 października 2018 wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach poprowadzili modlitwę różańcową na oddziale geriatrii w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Podczas odmawianej modlitwy w szczególny sposób modlili się za chorych i cierpiący polecając ich Bożej opiece.

Dziękujemy Wolontariuszom z SKW Rożnowice oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz poświęcenie czasu chorym przybywającym w szpitalu.

GALERIA

 

spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów

W środę, 17 października 2018 roku, odbyło się spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów działających w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego. Spotkanie miało miejsce w udostępnionej Sali Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza. Celem spotkania było podsumowanie prowadzonych działań, zaplonowanych w poprzednim roku; wymiana doświadczeń oraz planowanie dalszych  kroków na kolejny rok funkcjonowania LWO.  Spotkanie prowadziła Pani Renta Filipowicz – Prezes Stowarzyszenia.  Obecni byli również Pani Ewa Chłanda – Dyrektor Domu oraz  ks. Andrzej Kluz- Kapelan gorlickiego szpitala, który służył radą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury duchowej podopiecznych wolontariuszy. Zachęcał wolontariuszy do kontynuowania służby chorym, niesamodzielnym w każdym środowisku, instytucji. Wolontariusze zadeklarowali gotowość do wzmożonych działań promocyjnych oraz podejmowania nowych inicjatyw w ramach towarzyszenia chorym w szpitalu, mieszkańcom DPS oraz podopiecznych w ich domach.

Po spotkaniu wolontariusze LWO odwiedzili  podopiecznych Domu pomocy społecznej. Wszystkim wręczyli drobne upominki, które własnoręcznie wykonali. Każdy odwzajemniony uśmiech mieszkańców Domu to wielka radość dla naszych wolontariuszy.

GALERIA

III Gorlicka Spartakiada Seniorów

We wtorek 16 października odbyła się III Gorlicka Spartakiada Seniorów. Udział w niej wzięli nasi Wolontariusze Seniorzy, działający w ramach Lokalnego Centrum Opiekunczego. Spotkanie miało miejsce na Hali Sportowej OSiR. Ceremonie otwarcia poprowadził  Burmistrz Miasta Gorlice Pan Rafał Kukla wraz z kierownikiem Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Panem Aleksandrem Augustynem, oraz jego zastępcą Panem Jerzym Knotem i gospodarzem spartakiady dyrektorem OSiR Panem Mariuszem Duszowiczem.

Przed rozpoczęciem rozgrywek imprezę uświetnił występ tancerzy z Gorlickiego Centrum Kultury . Następnie Pan Rafał Łażeński z OSiR Gorlice poprowadził rozgrzewkę dla uczestników zawodów.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad dietetyka oraz niektórych badań lekarskich.  Zakończenie zawodów odbyło się w restauracji Hotelu Margot, gdzie po wspólnym posiłku ogłoszono wyniki i wręczono nagrody ( za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe, dyplomy).

GALERIA

Wyjście do teatru

Wolontariusze LWO chcąc umilić sobotnie popołudnie zabrali swoich podopiecznych na spektakl teatralny WZGÓRZE SPOON RIVER  w wykonaniu Grupy Teatralnej „Otwarte Drzwi”, działającej przy Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach. Sztuka w reżyserii Tomasza Tajaka miała miejsce 13 października 2018 r. w Bieczu na Placu Kromera. Przybyło wiele osób zainteresowanych tym wydarzeniem. „Niezwykłe spotkanie zwykłych losów ludzkich, które wybrzmiewając pouczają i skłaniają do refleksji. Historie nieraz banalnych żyć, samolubnych decyzji i ograniczonego postrzegania, przeplecione tragediami niewinnych”.

Nasza Wolontariuszka Grażyna Klim jest prężnie działającą aktorką w Grupie Teatralnej „Otwarte Drzwi”.  Wzbudziło to większe zainteresowanie sztuką przez Wolontariuszy LWO. Dlatego też Postanowili przyjechać i wspierać swoja koleżankę.

GALERIA

Copyright 2021  Studio Gabrielle