foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

"Książki zbieramy i osobom przebywającym w DPS pomagamy"

 
Od października do grudnia wolontariusze SK Wolontariatu przy MZS nr 5 w Gorlicach wzięli udział w akcji ogłoszonej przez Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Była to zbiórka książek nowych i używanych w dobrym stanie dla Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza. Na książkach wolontariusze przyklejali naklejki z logo: Biblioteczka Lokalnego Centrum Wolontariatu przygotowanym przez Panią Prezes LCW w Gorlicach p. Aleksandrę Gołąb. Dzięki tej zbiórce utworzona zostanie biblioteka tam, gdzie książki są potrzebne. Mamy nadzieję, że ich czytanie umili czas i poprawi samopoczucie przebywającym tam starszym osobom.
Wolontariusze chętnie przyłączyli się do akcji, udało się im zebrać prawie 100 książek!.

Listopadowe akcje przeprowadzone przez Szkolny Klub Wolontariatu w MZS nr 5 W Gorlicach

 
Mając na uwadze uwrażliwianie i aktywizowanie uczniów w przestrzeni chrześcijańskiego miłosierdzia oraz potrzeby ludzi, którzy codziennie przychodzą do Caritas, prosząc m.in. o pomoc w postaci żywności, Wolontariusze włączyli się w zbiórkę artykułów spożywczych przeznaczonych na ten cel. Produkty osobiście odebrał ks. dr Piotr Potyrała - dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i serdecznie podziękował Wolontariuszom za włączenie się do akcji. Artykuł o akcji ukazał się w Nowinach.
Grupa Wolontariuszy wzięła również udział w akcji sprzątania grobów, które wydawały się opuszczone na cmentarzu przy ul. Karwacjanów oraz uporządkowali teren na cmentarzu wojennym. Następnie zapalili przyniesione przez siebie znicze i modlili się za dusze zmarłych.

Wolontariusz roku 2021 Korpusu Solidarności

3 grudnia w Nowym Sączu nasi Wolontariusze Grażynka Klim i Stanisław Jędrusiak otrzymali wyróżnienie w małopolskim konkursie „Wolontariusz roku 2021 Korpusu Solidarności”. Nagrody zostały wręczone na uroczystej Gali, podczas trwania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowosądeckiego. Wolontariusze zostali zgłoszeni do konkursu przez nasze Stowarzyszenie. Grażynka i Stasiu to wieloletni wolontariusze Lokalnego Centrum Wolontariatu. Ich największym osiągnięciem jest stała praca wolontarystyczna na rzecz organizacji oraz zawsze gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Przyznana im nagroda to również forma podziękowania za ich sumienną pracę, wsparcie i poświęcenie dla potrzebujących.

Serdecznie gratulujemy !

 

"Paczuszka dla maluszka"

Szkolne Kluby Wolontariatu przystępują do bożonarodzeniowej akcji "Paczuszka dla maluszka" prowadzonej przez Fundację Małych stópek. Akcja polega na zbiórce w czasie adwentu artykułów higienicznych dla malutkich dzieci przebywających w szpitalach, domach dziecka, domach samotnych matek, hospicjach.

Modlitwa Różańcowa z wolontariuszami

 

W piątek 22 października 2021 r w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach wolontariusze ze Szkolnych Klubów Wolontariatu odmawiali różaniec. Modlitwa kierowana była w intencji zmarłej Prezes Stowarzyszenia Homini Renaty Filipowicz, a także chorych, cierpiących i ich rodzin. Wolontariusze wraz z Księdzem Andrzejem Kluzem, rozważali tajemnice różańcowe, prosząc o ulgę w cierpieniu i pomoc w zwalczaniu trudów choroby. Modlitwą objęci zostali także lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i wszyscy inni pracownicy Służby Zdrowia, aby odkrywali wartość i wielkość tej służby. 

Dziękujemy Wolontariuszom Dorosłym, Seniorom, Wolontariuszom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz poświęcenie czasu na wspólną modlitwę. 

Wolontariusze LCW na spacerze z mieszkańcami DPS-u

12 sierpnia 2021 r. Dom Pomocy Społecznej przy ul Sienkiewicza dla swoich podopiecznych zorganizował małą wycieczkę do pobliskiego Parku miejskiego. Wolontariusze Lokalnego Centrum Wolontariatu, chętnie towarzyszyli swoim podopiecznym w spacerze, pomagając przemieszczać się po parku. Mieszkańcy chętnie odpoczęli w cieniu drzew, które niosły ochłodę w ten upalny dzień .

Spotkanie wolontariuszy Seniorów

 
W środę 4 sierpnia br. w Skansenie Przemysłu Naftowego „MAGDALENA„ w Gorlicach, odbyło się spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów oraz sympatyków Lokalnego Centrum Wolontariatu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z pracą wolontarystyczną podczas trwania pandemii i trudnościach jakie wystąpiły w tym czasie. Rozmawiano o planach na przyszłość, kontynuacji działań prowadzonych w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu i Lokalnego Wolontariatu Opiekunczego po śmierci Renaty Filipowicz - Prezes Stowarzyszenia. Przedstawiono również nowy skład Zarządu KSH oraz omówiono bierzące zadania LCW i KSH.  Spotkanie umilił Pan Kazimierz, który przygrywał na akordeonie. 

Stypendium Pomostowe na I rok studiów - edycja 2021

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne do udziału w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które były wolontariuszami w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

W  tegorocznej  edycji  Programu  obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendiów kandydatom rekomendowanym przez organizacje lokalne–o stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:

 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

3. W XX edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe  wynosi 1.960 zł brutto na osobę. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2021 r.

4. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2020 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 270,33 zł dla 1 ha przeliczeniowego. 

Kandydaci po wypełnieniu i złożeniu wniosku w systemie, powinni wydrukować i podpisać formularz, a następnie dostarczyć do naszej organizacji  wraz z kompletem załączników, najpóźniej do 23 sierpnia 2021 r.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ 

Regietów - wyprawa "Magiczną Krainą Łemków"

 

W ramach ostatniego wyjazdowego działania projektu „Śladami łemkowskiej kultury i religii” w dniu 22 czerwca br. dla uczniów została zorganizowana wycieczka do wsi łemkowskiej Regietów.

Wyjazd  rozpoczęli od przejazdu bryczkami zaprzężonymi końmi huculskimi - „Magiczną Krainą Łemków”, podczas której oglądali piękną panoramę Regietowa. Ponadto obserwowali pozostałości po zabudowie łemkowskiej. Tam, gdzie kiedyś tętniło życie i zgodnie żyli mieszkańcy różnych wyznań i narodowości, dziś jest cisza, spokój. Niemymi świadkami historii są tylko przydrożne kapliczki, małe cmentarze, pozostałości po studniach, zdziczałe sady i kamienie, cegły z łemkowskich chat, porośnięte częściowo trawą.  Następnie odbyły się warsztaty zabaw i zabawek Łemków. Młodzież poznała zabawki, którymi bawiły się dawniej dzieci łemkowskie. Następnie wspólnie zasiedli przy ognisku. Podczas  biesiady bawili się „nowymi „ zabawkami oraz poznali dawne gry i wyliczanki. Po wspólnej zabawie nastąpił powrót do szkoły.

Wyjazd został sfinansowany ze środków Fundacji PZU

GALERIA

Copyright 2022  Studio Gabrielle