foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Sprawozdanie z działalności SK Caritas za rok szkolny 2015/2016

Od 2011 roku do obecnej chwili współpracujemy z Kwiatonowickim Stowarzyszeniem Homini oraz Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Współpraca ta opiera się na udziale wolontariuszy w akcjach proponowanych przez LCW w Gorlicach. Oprócz tego podejmujemy własne akcje, zarówno na terenie szkoły, jak i lokalnego środowiska.

Do akcji podjętych w tym roku szkolnym przez wolontariuszy, pod opieką opiekunów należą:

 

•        udział w Marszu Żonkilowym, Marszu dla Życia,

 

•        Organizowanie akcji zbiórki żywności w sklepach spożywczych, które rozdzielone są do paczek dla najbardziej potrzebujących uczniów i ich rodzin,

 

•        Z okazji Dnia Chorych spotkaliśmy się w Szpitalnej Kaplicy z chorymi na uroczystej mszy św. Po mszy św. Wolontariusze odwiedzali oddziały szpitalne, gdzie rozdawali obrazki z modlitwami, rozmawiali z chorymi i składali im życzenia,

 

•        Udział w akcji ,,Paczka dla Ukrainy” - wysyłka kilku paczek z ubraniami, żywnością i środkami chemicznymi dla potrzebujących rodzin,

 

•        Przeprowadzenie kwest, a wraz z rodzicami przygotowanie i sprzedaż ciasta. Dochód przeznaczamy na potrzeby uboższych uczniów naszej społeczności szkolnej,

 

•        Wolontariat jest zarówno okazją pomocy potrzebującym, jak i okazją do wspólnych spotkań, które mają charakter szkoleniowy, formacyjny i integracyjny. Kilka razy w roku spotkaliśmy się z wolontariuszami zaprzyjaźnionych Kół naszego miasta. Wolontariusze, w miłym rówieśniczym gronie, dzielą się zdobytą wiedzą, doświadczeniem, pomysłami. Wspólnie kreujemy pomysły na nowe działania indywidualne oraz wspólne akcje,

 

•        Przygotowanie paczek mikołajkowych dla uboższych dzieci naszej społeczności szkolnej,

 

•        Pomoc w organizacji Wigili Gorlickiej,

 

•        Kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych w naszej szkole,

 

•        W ciągu całego roku właczanie się wolontariuszy w zbiórkę nakrętek na rehabilitację dzieci,

 

•        Przygotowanie kartek Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych,

 

•        Uzyskane ze sprzedaży ozdób i kartek świątecznych pieniądze wysyłamy również do Fundacji na leczenie dzieci,

 

•        Douczanie przez wolontariuszy uczniów mających problemy w nauce,

 

•        Udział w warsztatach Ozdób Świątecznych w ZS w Bystrej, podczas których wolontariusze tworzyli stroiki dla chorych, spędzających święta w szpitalu,

 

•        wizyty na Oddziale geriatrii ze stroikami świątecznymi i życzeniami dla chorych przed Świętami Bożego Narodzenia,

 

•        roznoszenie zaproszeń dla byłych absolwentów MZS nr 5 w Gorlicach w związku z planowanym w przyszłym roku ich spotkaniem w naszej szkole,

 

•        przygotowanie paczek ( koce i lekka odzież) dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu,

 

•        udział w wrsztatach ozdób wielkanocnych w Sróżówce,

 

•        W wielki czwartek 2015 roku, przed Świętami Wielkanocnymi, odwiedzaliśmy chorych na oddziałach rozdając stroiki, składając życzenia i rozmawiając z nimi. Przekonaliśmy się jak znaczące jest spotkanie z chorymi, wymian ciepłych słów i serdeczny uścisk dłoni,

 

•        udział w akcji ,, Mały Bucik dla Czarnego Brata",

 

•        udział wolontariuszy w Światowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych – opieka i wspólne zabawy z osobami niepełnosprawnymi na sali gimnastycznej w naszej szkole,

 

•        udział w wiosennym zjeździe Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Roku Jubileuszu Miłosierdzia

 

  

Sprawozdanie

 

sporządziła: Iwona Stec – opiekun

  

SK Caritas Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach

 

GALERIA

Copyright 2021  Studio Gabrielle