foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

IX Gala Wolontariatu w Gorlicach

Zgodnie z coroczną tradycją 5 grudnia odbyła się IX Gala Wolontariatu. Jest to wielkie święto wszystkich, którzy bezinteresownie pomagają drugiemu człowiekowi. To także czas, kiedy Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu może podziękować wolontariuszom, koordynatorom przyjaciołom wolontariatu za okazanie serca innym.

Gala Wolontariatu to okazja do poznania ciekawych sylwetek wolontariuszy z naszego regionu, działających w różnych obszarach życia społecznego. Ich wielobarwność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się nieocenioną wartością. Działalność wolontariuszy rozwinęła się już mocno w obszarach pomocy społecznej, oświaty oraz służby zdrowia.

Podczas Gali po raz szósty wręczono Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

 1. a) osoby fizyczne,
 2. b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

 

W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali :

 1. Stanisław Jędrusiak wolontariusz Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego

     „za działalność na rzecz dobra innych oraz zaangażowanie w działania charytatywne”

 1. Małgorzata Markowicz prezes Stowarzyszenia „Sprawne Smoki”, koordynator Szkolnego Klubu             
     Wolontariatu w Siarach

        „Za wszechstronne działania na rzecz dobra innych”

 1. Iwona Stec koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach

       " za inicjowanie i prowadzenie działań wolontarystycznych oraz kształtowanie  prospołecznych 

         postaw młodzieży "

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szymbarku

        „za działalność na rzecz środowiska lokalnego  we współpracy z innymi instytucjami”

 

 Zostały również  przyznane specjalne wyróżnienia w formie  grawertonów, które otrzymali:

 1. Halina Haluch nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, Koordynator SKW od czerwca 2012 do     
     czerwca   2019 r.

        "Za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu  w Szkolnym Klubie        
        Wolontariatu w MZS nr 1 w Gorlicach"

 1. Gabriela Kozioł Wolontariuszka Lokalnego Centrum Wolontariatu

       " za działalność na rzecz mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Gorlicach"

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej

       „za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz środowisku       
       lokalnym „

 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, ich Koordynatorom, Wolontariuszom Seniorom, Przyjaciołom i Sympatykom Wolontariatu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu w Powiecie Gorlickim i nie tylko.

Copyright 2020  Studio Gabrielle