foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Wizyta koordynatorów LCW w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gorlicach

11 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie koordynatorów Lokalnego Centrum Wolontariatu  z uczestnikami Dziennego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach. Wizyta w Ośrodku miała na celu przybliżenie osobom niepełnosprawnym tematu związanego  z wolontariatem. Dr  Renata Filipowicz – Prezes Stowarzyszenia  opowiedziała czym się zajmuje Stowarzyszenie Homini, na czym polega wolontariat, kto może być wolontariuszem i wiele innych aspektów związanych z wolontariatem.

Wolontariusze są szczególnym przykładem działalności prospołecznej. Są oni nosicielami zapomnianych wartości, sprzeciwiają się egoizmowi, brakowi wrażliwości, niepotrzebnej i nadmiernej konsumpcji oraz przeliczaniu czasu na pieniądze. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, itp. Ważne jest jednak posiadanie wiedzy i predyspozycji do niesienia rodzaju pomocy, jakiej podejmuje się wolontariusz. Istotne jest zatem odpowiednie wybranie rodzaju wolontariatu, w którym chce się działać.

Pani Filipowicz wspomniała również o tym, że osoba niepełnosprawna nie tylko powinna korzystać z pomocy innych, ale również sama nią obdarzać. Będąc zarazem dawcą i biorcą wsparcia, staje się pełną osobą, a nie tylko jednostką oczekującą pomocy z zewnątrz.

Copyright 2022  Studio Gabrielle