foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Gala „Anioły Wolontariatu 2019”

 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, podarowany czas i umiejętności. Działania  wolontariuszy są nieocenioną wartością.  Każdego dnia i przy najróżniejszych wydarzeniach można liczyć na ich bezinteresowną pomoc.

Z tej okazji Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI oraz Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach już po raz ósmy zorganizowali Galę Wolontariatu.. Jest to wyjątkowy dzień, by pokazać społeczności lokalnej, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Podczas Gali po raz piąty wręczono Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:
a) osoby fizyczne,
b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali :

 1. Tadeusz Wierzbicki – Za działalność na rzecz dobra innych oraz bezinteresowną pomoc  
                potrzebującym w środowisku lokalnym
 2. Anna Wieściecińska - Za cykliczną działalność w szkolnym klubie wolontariatu w miejskim             
                zespole szkół nr 1 w Gorlicach

III.       Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach - Za           
              działalność  akcyjną na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach - za kształtowanie
                prospołecznych postaw młodzieży

Zostały również  przyznane specjalne wyróżnienia w formie  grawertonów, które otrzymali:

 1. Renata Rogulska - za wzór postawy altruistycznej we współczesnym świecie
 2. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Stróżówce - Za propagowanie idei wolontariatu w Małej Ojczyźnie Stróżówka
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach - Za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu
 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu - Za systematyczny udział w organizowanych akcjach charytatywnych

Wolontariuszom Seniorom i innym czynnym wolontariuszom wręczono dyplomy za  aktywną działalność  wolontarystyczną i wzorcową postawę wolontariusza na przestrzeni lat 2017 – 2018.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, ich Koordynatorom, Wolontariuszom Seniorom, Przyjaciołom i Sympatykom Wolontariatu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu w Powiecie Gorlickim i nie tylko.

GALERIA

Copyright 2022  Studio Gabrielle