foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów

W środę, 17 października 2018 roku, odbyło się spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów działających w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego. Spotkanie miało miejsce w udostępnionej Sali Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza. Celem spotkania było podsumowanie prowadzonych działań, zaplonowanych w poprzednim roku; wymiana doświadczeń oraz planowanie dalszych  kroków na kolejny rok funkcjonowania LWO.  Spotkanie prowadziła Pani Renta Filipowicz – Prezes Stowarzyszenia.  Obecni byli również Pani Ewa Chłanda – Dyrektor Domu oraz  ks. Andrzej Kluz- Kapelan gorlickiego szpitala, który służył radą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury duchowej podopiecznych wolontariuszy. Zachęcał wolontariuszy do kontynuowania służby chorym, niesamodzielnym w każdym środowisku, instytucji. Wolontariusze zadeklarowali gotowość do wzmożonych działań promocyjnych oraz podejmowania nowych inicjatyw w ramach towarzyszenia chorym w szpitalu, mieszkańcom DPS oraz podopiecznych w ich domach.

Po spotkaniu wolontariusze LWO odwiedzili  podopiecznych Domu pomocy społecznej. Wszystkim wręczyli drobne upominki, które własnoręcznie wykonali. Każdy odwzajemniony uśmiech mieszkańców Domu to wielka radość dla naszych wolontariuszy.

GALERIA

Copyright 2022  Studio Gabrielle