foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Projekt LOKALNY WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini przyjęło zaproszenie Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku oraz Fundacji Agory do udziału w projekcie „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”. Celem wdrażanego projektu jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w 20 wybranych miejscowościach w Polsce. Projekt znakomicie wpisuje się w zasadnicze zadanie Stowarzyszenia- budowanie struktur wolontariatu na terenie powiatu gorlickiego. Udział w projekcie daje możliwość poszerzenia obecnych obszarów działań  wolontariackich na terenie powiatu – wolontariat opiekuńczy w instytucjach pomocowych, leczniczych oraz w domu chorego, starego, z ograniczoną samodzielnością życiową człowieka. Realizacja tak ważnego zadania wymaga dobrego przygotowania osoby, która będzie kierowała organizacją wolontariatu opiekuńczego. Wybrany przez Stowarzyszenie Koordynator bierze udział w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez Fundację Hospicyjna w Gdańsku. Pierwsze kroki w budowaniu lokalnego wolontariatu zostały poczynione- zdiagnozowano potrzeby, trwa ciągła promocja projektu i nabór wolontariuszy, przeprowadzono szkolenie pierwszych zgłoszonych kandydatów na wolontariusza/opiekuna. Podpisano pierwsze (sześć) porozumienia z wolontariuszami, którzy rozpoczęli pracę w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach oraz w miejscach pobytu chorego, niesamodzielnego człowieka. Udział w Projekcie „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy” jest szansą na zaangażowanie lokalnych społeczności do wspierania osób niesamodzielnych, których wciąż przybywa na terenie miasta Gorlice i okolicznych wiosek.

Koordynatorem Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego została Pani Irena Grądalska. 

Copyright 2022  Studio Gabrielle