foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Spotkanie wolontariuszy Seniorów

 
W środę 4 sierpnia br. w Skansenie Przemysłu Naftowego „MAGDALENA„ w Gorlicach, odbyło się spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów oraz sympatyków Lokalnego Centrum Wolontariatu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z pracą wolontarystyczną podczas trwania pandemii i trudnościach jakie wystąpiły w tym czasie. Rozmawiano o planach na przyszłość, kontynuacji działań prowadzonych w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu i Lokalnego Wolontariatu Opiekunczego po śmierci Renaty Filipowicz - Prezes Stowarzyszenia. Przedstawiono również nowy skład Zarządu KSH oraz omówiono bierzące zadania LCW i KSH.  Spotkanie umilił Pan Kazimierz, który przygrywał na akordeonie. 

Stypendium Pomostowe na I rok studiów - edycja 2021

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne do udziału w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które były wolontariuszami w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

W  tegorocznej  edycji  Programu  obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendiów kandydatom rekomendowanym przez organizacje lokalne–o stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:

 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

3. W XX edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe  wynosi 1.960 zł brutto na osobę. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2021 r.

4. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2020 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 270,33 zł dla 1 ha przeliczeniowego. 

Kandydaci po wypełnieniu i złożeniu wniosku w systemie, powinni wydrukować i podpisać formularz, a następnie dostarczyć do naszej organizacji  wraz z kompletem załączników, najpóźniej do 23 sierpnia 2021 r.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ 

Regietów - wyprawa "Magiczną Krainą Łemków"

 

W ramach ostatniego wyjazdowego działania projektu „Śladami łemkowskiej kultury i religii” w dniu 22 czerwca br. dla uczniów została zorganizowana wycieczka do wsi łemkowskiej Regietów.

Wyjazd  rozpoczęli od przejazdu bryczkami zaprzężonymi końmi huculskimi - „Magiczną Krainą Łemków”, podczas której oglądali piękną panoramę Regietowa. Ponadto obserwowali pozostałości po zabudowie łemkowskiej. Tam, gdzie kiedyś tętniło życie i zgodnie żyli mieszkańcy różnych wyznań i narodowości, dziś jest cisza, spokój. Niemymi świadkami historii są tylko przydrożne kapliczki, małe cmentarze, pozostałości po studniach, zdziczałe sady i kamienie, cegły z łemkowskich chat, porośnięte częściowo trawą.  Następnie odbyły się warsztaty zabaw i zabawek Łemków. Młodzież poznała zabawki, którymi bawiły się dawniej dzieci łemkowskie. Następnie wspólnie zasiedli przy ognisku. Podczas  biesiady bawili się „nowymi „ zabawkami oraz poznali dawne gry i wyliczanki. Po wspólnej zabawie nastąpił powrót do szkoły.

Wyjazd został sfinansowany ze środków Fundacji PZU

GALERIA

Uczniowie z Bieśnika w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu

 

W ramach projektu „Śladami łemkowskiej kultury i religii” w dniu 16 czerwca  br. zorganizowano wyjazd do Zagrody Maziarskiej w Łosiu. Uczestnicy wycieczki  zwiedzili chyże mieszkalną, stodołę i spichlerz. Oglądali eksponaty przedmiotów codziennego użytku ludzi tam zamieszkujących. Odbyła się prezentacja produktów naftowych, wydobywana przez Maziarzów.  Zajęcia warsztatowe pt. „Jak samemu utkać tkaninę” odbywały się na placu Zagrody i zostały przeprowadzone przez animatorki Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – Zagroda Maziarska. W czasie warsztatów uczniowie podjęli próbę tkania  krajki - wzorzyste paski służące do ozdoby i wiązania. Tak jak dawni Wikingowie i Słowianie tkali ją na bardku – deseczce tkackiej lub na prostej ramce. Dzięki efektywnej pracy dzieci i młodzieży powstały piękne własnoręcznie wyplecione krajki– paski ozdobne, bransoletki.  

Wyjazd sfinansowano  ze środków  Fundacji PZU

GALERIA

Wyjazd do wsi łemkowskiej Bartne i Nowica

 

W dniu 9 czerwca br. uczniowie szkoły z Bieśnika w ramach projektu „ Śladami łemkowskiej kultury i religii” zorganizowano wycieczkę do wsi łemkowskiej Bartne i Nowicy.

Wyjazd  rozpoczęli od zwiedzania Cerkwi świętych Kosmy i Damiana w Bartnem, gdzie oglądali piękne ikony i wystrój Cerkwi, oraz zaznajomili się z tematyką religii greckokatolickiej. Następnie poznali historię ludowego kamieniarstwa. Kolejnym zaplanowanym działaniem było spotkanie z Panem Piotrem Michniakiem – rodowitym Łemkiem, który zajmuje się zapomnianym rzemiosłem -Łyżkarstwem.  Opowiedział historię powstawania łyżek. Starsi uczniowie mieli okazję samemu spróbować wykonać drewniane łyżki. Następnie wraz z młodszą grupą przyozdabiali je różnymi wzorami łemkowskimi .

Wyjazd sfinansowano ze środków Fundacji PZU

GALERIA

Wyjazd do wsi Pogórzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

 

31 maja 2021 r. w ramach projektu „Śladami łemkowskiej kultury i religii” uczniowie z Bieśnika, wraz z opiekunami pojechali do Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. Wzięli oni udział w warsztatach „opisywania” pisanek wielkanocnych metodą wydrapywania (warsztaty te niestety nie mogły odbywać się w okresie wielkanocnym z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią). Uczniowie zwiedzili również  ekspozycję stałą prezentującą 15 obiektów wraz z wyposażeniem dziewiętnastowiecznej wsi pogórzańskiej (chałupy, stodoły, obory, wiatraki, olejarnie, ule). Porównywali stroje, ubiory noszone przez Łemków i Pogórzan. Dzieci i młodzież poznała również łemkowskie zwyczaje i ludowe zabawy z jajkami. Zajęcia przygotowane i przeprowadzone zostały przez animatorów z Muzeum Dwory Karwacjanów w Gorlicach.

Wyjazd sfinansowano  ze środków  Fundacji PZU

GALERIA

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i myślach...

 

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością,

obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych.

Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."

- Matka Teresa z Kalkuty

 

 

Wesołego Alleluja !

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość

oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i z ufnością patrzeć w przyszłość.

Radosnego ALLELUJA!

 

Życzy

Zarząd Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini

oraz

Koordynatorki Lokalnego Centrum Wolontariatu

29 Światowy Dzień Chorego

 

Dziś 29 Światowy Dzień Chorego. Jest to święto ustanowione przez Jana Pawła II. To dzień w którym szczególną uwagę należy zwrócić na osoby chore, jak również na te, które się nimi opiekują.  Celem tego dnia jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby zapewnienia lepszej opieki chorym oraz wezwaniem, aby ten jeden dzień w roku poświecić refleksji i modlitwie, tym którzy cierpią fizycznie i duchowo.

Niestety z powodu dalej trwającej pandemii nie możemy odwiedzić chorych na gorlickich oddziałach szpitalnych oraz w Domach Pomocy Społecznej.  

Wszystkim Chorym, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego. Natomiast rodzinie i osobom pełniącym służbę wobec chorych i cierpiących życzymy, wytrwałości i zrozumienia oraz dużo uśmiechu dla podopiecznych. Wasza pomoc jest cennym darem i zasługuje na uznanie.

 

"Pomóż nam pomagać, przekazując 1% podatku"

Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 może przekazać 1% należnego podatku.

Przekazane pieniądze pozwolą realizować nasze cele statutowe, w szczególności:

- organizowanie pomocy i opieki dla dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

- udział w programie stypendialnym - stypendia naukowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu

- promowanie i organizowanie wolontariatu.


Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz KSH i LCW, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszej Organizacji:

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini

KRS: 0000029354

 

Copyright 2021  Studio Gabrielle