foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali przyjęci na studia do składania wniosków na stypendia 

Aby ubiegać się o stypendium w XVIII edycji programu (2019/2020) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i być maturzystą z 2019 roku;
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA

lub

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB

lub

 • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)  – SEGMENT IC

lub

 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej – SEGMENT II
  Lista organizacji biorących udział w XVIII edycji dostępna
   jest tutaj.

Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/ 

Wizyta koordynatorów LCW w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gorlicach

11 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie koordynatorów Lokalnego Centrum Wolontariatu  z uczestnikami Dziennego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach. Wizyta w Ośrodku miała na celu przybliżenie osobom niepełnosprawnym tematu związanego  z wolontariatem. Dr  Renata Filipowicz – Prezes Stowarzyszenia  opowiedziała czym się zajmuje Stowarzyszenie Homini, na czym polega wolontariat, kto może być wolontariuszem i wiele innych aspektów związanych z wolontariatem.

Wolontariusze są szczególnym przykładem działalności prospołecznej. Są oni nosicielami zapomnianych wartości, sprzeciwiają się egoizmowi, brakowi wrażliwości, niepotrzebnej i nadmiernej konsumpcji oraz przeliczaniu czasu na pieniądze. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, itp. Ważne jest jednak posiadanie wiedzy i predyspozycji do niesienia rodzaju pomocy, jakiej podejmuje się wolontariusz. Istotne jest zatem odpowiednie wybranie rodzaju wolontariatu, w którym chce się działać.

Pani Filipowicz wspomniała również o tym, że osoba niepełnosprawna nie tylko powinna korzystać z pomocy innych, ale również sama nią obdarzać. Będąc zarazem dawcą i biorcą wsparcia, staje się pełną osobą, a nie tylko jednostką oczekującą pomocy z zewnątrz.

VIII Marsz Żonkilowy w Gorlicach

Już po raz ósmy odbył się Gorlicki Marsz Żonkilowy zorganizowany w ramach X Dnia Osób Niepełnosprawnych. W niedzielę 2 czerwca  o godz. 13.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w Bazylice Mniejszej odprawiona w intencji chorych, osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. Kolejno  wyruszył  barwny Marsz Żonkilowy z chorymi, niepełnosprawnymi oraz młodzieżą, koordynatorami zaangażowanych  w działalność wolontariacką. Przy dźwiękach orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach i w towarzystwie mażoretek Domino uczestnicy przeszli na teren Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, gdzie odbył się Piknik Integracyjny.

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane są w niesienie dobra i pomocy, a przede wszystkim wolontariuszom, którzy tak chętnie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas i energię.

III Drużynowa Spartakiada Wolontariatu

29.05.2019 r. odbyła się III Drużynowa Spartakiada Wolontariatu na hali sportowej, zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini.

Uczestnikami Spartakiady były reprezentacje wolontariuszy klubów wolontariatu ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum, zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Celem wydarzenia było upowszechnienie wolontariatu oraz integracja jego członków a także podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w grach i zabawach ruchowych.

Do Spartakiady przystąpiły następujące zespoły:

 1. Szkolny Klub Wolontariatu z MZS nr 1 w Gorlicach
 2. Szkolny Klub Wolontariatu z MZS nr 5 w Gorlicach
 3. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Klęczanach
 4. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Zagórzanach
 5. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bystrej
 6. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej
 7. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwiatonowicach
 8. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy
 9. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach

Z 9 drużyn  puchary otrzymały następujące zespoły: 

 

I miejsce Szkolny Klub Wolontariatu przy MZS nr 5 w Gorlicach

II miejsce Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bystrej

III miejsce Szkolny Klub Wolontariatu przy Gimnazjum w Klęczanach

 

 Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich wolontariuszy na kolejne zawody za rok.

Marsz Żonkilowy

W najbliższą niedzielę 2 czerwca br. serdecznie zapraszamy wszystkich Wolontariuszy oraz Sympatyków Wolontariatu na VIII Gorlicki Marsz Żonkilowy połączony z Dniem Osób Niepełnosprawnych. 

Piknik Integracyjny odbędzie się przy Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach/ul. Krakowska 5 

 

Program:

godz. 13.00 - Msza Św. w Bazylice Mniejszej pw. Nar. NMP w Gorlicach

godz. 14.00 - VIII Marsz Żonkilowy (przejście od Bazyliki ulicami Wróblewskiego, Świeykowskiego,                                       3-go Maja, Stróżowska, Krakowska do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5).

godz. 14.15 - Występ Orkiestry Dętej OSP Dominikowice

godz. 14.30 - Uroczyste otwarcie Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych

godz. 14.30 - 18.00 Występy WTZ-etów, placówek, stowarzyszeń działających na rzecz osób z                                              niepełnosprawnością oraz zespołów GCK i MDK

godz. 15.00 -  Rompey

godz. 16.30 -  Extra Mocni

 
Serdecznie Zapraszamy

Zmiana siedziby Lokalnego Centrum Wolontariatu !!!

 
Uprzejmie informujemy, że siedziba Lokalnego Centrum Wolontariatu została przeniesiona do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach ul. Węgierska 13. (budynek byłego internatu). Wejście od strony Optyka. 
 
Lokalne Centrum Wolontariatu

Wesołego Alleluja !!!

"Jezus mógł zejść z krzyża ale wolał powstać z grobu"

                                                              Aureliusz Augustyn z Hippony

W czas nadziei, którą niesie Wielkanoc 

Życzenia pełnych nadziei i miłości 

Dni świątecznych z radosnym Alleluja 

Wszystkim Wolontariuszom, Partnerom

i Sympatykom Wolontariatu        

składa 

Renata Filipowicz 

wraz z koordynatorkami 

Lokalnego Centrum Wolontariatu 

Droga Krzyżowa w gorlickim szpitalu

12 kwietnia o godz. 16.00 wolontariusze seniorzy oraz wolontariusze szkolnych klubów wolontariatu wraz z ks. Andrzejem Kluzem przeprowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej w miejscowym szpitalu. Wędrowali stacjami Męki Pańskiej po korytarzach oddziału Paliatywnego, Geriatrii i ZOL-u, razem z chorymi, cierpiącymi oraz ich rodzinami i pracownikami szpitala.  

Dla starszych, chorych osób spotkanie z wolontariuszami i modlitwą było bardzo ważne. - Choroba, cierpienie, śmierć, dla jednych to temat bliski, dla innych bardzo daleki. W tym czasie dla wolontariuszy staje się bliższy przez cykliczne spotkania z chorymi w szpitalu. Spotkanie przepełniła modlitwa i zaduma, rozmowa, ciepłe uściski i uśmiech.

Radość pacjentom sprawiły również ręcznie wykonane kartki. Wolontariusze przez cały rok znajdują czas, aby odwiedzić chorych. Robią to z potrzeby serca.

Dziękujemy Wolontariuszom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1; nr 3; nr 5 w Gorlicach, SP w Stróżówce,  Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, ZS-P w Mszance, Koordynatorkom a także wolontariuszom Seniorom za zaangażowanie i udział w Drodze Krzyżowej oraz poświęcenie czasu chorym przybywającym w szpitalu.

GALERIA

50-lecie DPS-u przy ul. Sienkiewicza

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach obchodził Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji 1 kwietnia br. w placówce zorganizowano uroczyste spotkanie, które rozpoczęło się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Białogłowskiego. Nasi Wolontariusze Seniorzy Grażyna Klim i Stanisław Jędrusiak wzięli udział w/w wydarzeniu- towarzyszyli mieszkańcom Domu oraz pomogli przejść na salę w której odbyły się obchody.

Źródło Galerii:

https://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/polwiecze-dps-przy-ul.-sienkiewicza-w-gorlicach.html

 

Wspólna modlitwa z bp. Edwardem Białogłowskim

 

Pierwszego kwietnia bieżącego roku, w kaplicy głównej gorlickiego szpitala modlili się wolontariusze, pracownicy szpitala i chorzy. Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził bp. Edward Białogłowski. Po nabożeństwie bp. Edward znalazł chwilkę czasu na rozmowę i wspólne zdjęcia z wolontariuszami Lokalnego Centrum Wolontariatu  w Gorlicach.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż do grupy wolontariuszy dołączył Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance, który swoją działalność wolontariacką rozpoczął od w/w wydarzenia.

 

 

Copyright 2019  Studio Gabrielle