foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Stypendium Pomostowe na I rok studiów - edycja 2022

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne I stopnia do udziału w XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które działały na rzecz Stowarzyszenia i/lub  Lokalnego Centrum Wolontariatu i/lub angażowały się w życie lokalnej społeczności.

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Kandydaci do stypendium zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydaci realizujący studia w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pozostali kandydaci i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

3. Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendia otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.

4. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł. i jest wypłacane w 10 ratach.

5. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający w/w warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XIX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2022/07/Regulamin_seg_II_XXI-edycja_obowiazek.pdf

X JUBILEUSZOWA GALA WOLONTARIATU

 

W poniedziałek 30 maja 2022 r. w 1 rocznicę śmierci śp. Renaty Filipowicz - założycielki Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach odbyła się X Jubileuszowa Gala Wolontariatu. Wydarzenie to zostało poświęcone uhonorowaniu działań, dokonanych przez wielką inicjatorkę na ziemi gorlickiej, którą była pani Renata. W tym dniu spotkaliśmy się również aby podsumować  10 lat działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz poznać laureatów Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

 Nagrody Anioły Wolontariatu 2022 otrzymali:

  • Grażyna Klim – Wolontariuszka Seniorka – za wszechstronne działania dla dobra innych
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Binarowej – za działalność na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stróżówce za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz środowisku lokalnym
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy – za krzewienie postaw społecznych i budowanie relacji międzyludzkich

Wyróżnieni:

  • Grzegorz Kędzior – Wolontariusz – za wzór postawy altruistycznej we współczesnym świecie
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance – za zaangażowanie i dojrzałą postawę w pracy wolontariusza
  • Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieśniku – za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu

Nagrody Anioły Wolontariatu w kategorii Przyjaciel Wolontariatu za wielką życzliwość, otwarte serce oraz czynne wsparcie idei wolontariatu na terenie powiatu, miasta i gminy Gorlice otrzymali:

  • Maria Gubała – Starosta Powiatu Gorlickiego
  • Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice
  • Jan Przybylski – Wójt Gminy Gorlice

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Dziękujemy również naszym Wolontariuszom, zarówno młodzieży, dorosłym jak i seniorom. To dzięki Wam możemy świętować Jubileusz 10 –lat działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach.   

fotorelacja UM Gorlice https://www.gorlice.pl/pl/220/13295/x-gala-anioly-wolontariatu.html 

X MARSZ ŻONKILOWY w Gorlicach

29  maja 2022 r. odbył sie po raz X Marsz Żonkilowy, połaczony z obchodami Gorlickich Dni Rodziny, z Dniem Dziecka oraz XII Dniem Osób z Niepełnosprawnościami. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej o godz. 13.00, która została odprawiona w intencji chorych, osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. Następnie wyruszył Marsz Żonkilowy z chorymi oraz wolontariuszami Lokalnego Centum Wolontariatu, wolontariuszami i koordynatorami ze Szkolnych Klubów Wolontariatu. Przy dźwiękach orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach i w towarzystwie mażoretek Domino uczestnicy przeszli gorlickimi ulicami do Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, gdzie następiło oficjalne otwarcie wydarzenia. 

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a także ukazanie akceptacji, tolerancji a także solidaryzm, otwartoścć i szacunek dla inności. 

Dziękujemy wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym, a przede wszystkim wolontariuszom, którzy tak chętnie i bezinteresownie angażują się w działania na rzecz czynienia dobra. 

 Fotorelacja UM Gorlice https://www.facebook.com/media/set?vanity=Gorlice&set=a.378214941000059 

realizacja MINI GRANTU „Polsko – ukraińska Akademia małego dziecka”

Wolontariusze Szkolnych Klubów Wolontariatu z SP nr 1 i z SP nr 2 w Bieczu oraz wolontariusze dorośli z Lokalnego Ośrodka Wsparcia i Edukacji w Bieczu (LOWE) realizują MINI GRANT pt. „Polsko – ukraińska Akademia małego dziecka”.  Celem projektu jest:  podejmowanie działań wolontariackich na rzecz ukraińskich dzieci przebywających na terenie gminy Biecz; rozwój wolontariatu o nowe doświadczenia; promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza, zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Biecz, w tym LOWE na rzecz podejmowania inicjatyw wolontarystycznych na rzecz uchodźców; wzrost świadomości społecznej mieszkańców powiatu, czym jest wolontariat; rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności. W ramach mini grantu dla starszych uczestników- ukraińskich dzieci organizowane są warsztaty artystyczne oraz wspólnego gotowania. Natomiast dla młodszych dzieci (3-6 lat) będą prowadzone spotkania w formie zajęć zabawowych dla matek i dzieci w integracji z dziećmi z polskiego przedszkola. 

Mini grant realizowany jest  w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

X Gala Wolontariatu

Po raz X zbliżamy się do Gali Wolontariatu, która w tym roku wyjątkowo odbędzie się 30 maja 2022 r. Podczas, gali wręczane będą Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini. Stowarzyszenie w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby, bądź podmioty angażujące się na rzecz innych. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

      a) osoby fizyczne,

      b) firma lub instytucja lub organizacja,

które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Zgodnie z Regulaminem na zgłoszenia kandydatów czekamy do 6 maja 2022 roku. W związku z powyższym już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w niniejszym konkursie.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest tutaj.

„ Dobro procentuje gdy 1 % przekazujesz”

1% podatku to wsparcie, dzięki któremu możemy działać. Pomagamy dzieciom, młodzieży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Organizujemy pomoc osobom starszym, chorym, samotnym, niepełnosprawnym.
Bardzo dziękujemy za okazane serce.
DOBRO ZAWSZE WRACA DO TYCH, KTÓRZY DZIELĄ SIĘ NIM Z INNYMI.
Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini KRS 0000029354

SKW Stróżówka w akcji Światowy Dzień Chorego

Z okazji przypadającego 11 lutego 2022 r. XXX Światowego Dnia Chorego do Oddziału Onkologii trafiły piękne, kolorowe, uśmiechnięte i pełne życzeń laurki dla pacjentów.
Za piękny dar serca pacjenci i personel oddziału Onkologii serdecznie dziękują Członkom i Opiekunom Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce.

XXX Światowy Dzień Chorego

W piątek 11 lutego obchodziliśmy 30 Światowy Dzień Chorego. To dzień, w którym modlimy się za chorych, cierpiących oraz ich rodziny, opiekunów a także lekarzy i pielęgniarki. Uroczystość rozpoczęliśmy od modlitwy Koronka do Miłosierdzia Bożego a następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Parafii Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.
Ten dzień zwraca uwagę na chorych i cierpiących, którzy potrzebują wsparcia i życzliwości nie tylko ze strony osób zawodowo zajmujących się ich leczeniem.
Przypomina się też o tych, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi, pomagają im oraz ich rodzinom, zaznaczając tu rolę wolontariuszy i organizacji pozarządowych.
W Światowym Dniu Chorego wszystkim pacjentom szpitala gorlickiego, mieszkańcom Domów Społecznych w Gorlicach, oraz podopiecznym naszych Wolontariuszy, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i sił potrzebnych do pokonania choroby. A wolontariuszom obecnym w tym dniu serdecznie dziękujemy.

SKW ŁUZNA 2 w ECowyzwaniu !!!

SKW ŁUŻNA 2 brało udział w akcji ECowyzwanie Herlitz Polska, która polegała na sprzątaniu swojej okolicy. Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał I miejsce w Polsce za zbiórkę najwiekszej ilości śmieci.
Serdecznie gratulujemy 🙂 🧡🧡🧡

Copyright 2022  Studio Gabrielle