foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

"Pomóż nam pomagać, przekazując 1% podatku"

Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 może przekazać 1% należnego podatku.

Przekazane pieniądze pozwolą realizować nasze cele statutowe, w szczególności:

- organizowanie pomocy i opieki dla dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

- udział w programie stypendialnym - stypendia naukowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu

- promowanie i organizowanie wolontariatu.


Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz KSH i LCW, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszej Organizacji:

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini

KRS: 0000029354

 

Łemkowskie Boże Narodzenie

 

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Bieśniku realizuje projekt pn. „Śladami łemkowskiej kultury i religii”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia. 

16 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Bieśniku odbyły się pierwsze warsztaty w ramach w/w projektu.  Zajęcia dotyczyły poznania łemkowskich zwyczajów i tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. W części teoretycznej uczniowie poznali łemkowskie zwyczaje i wierzenia związane z cyklem Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy projektu mogli porównać jakie są różnice i podobieństwa kultury łemkowskiej z obecnymi tradycjami. W części praktycznej uczniowie wykonali ozdoby świąteczne z opłatków. Powstały piękne bombki, które przyozdobiły szkolną choinkę. Warsztaty przeprowadziła Pani Klaudia Zbiegień – Kierownik Zagrody Maziarskiej w Łosiu - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

Projekt „Śladami łemkowskiej kultury i religii” skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bieśniku. Jego celem jest krzewienie kultury łemkowskiej wśród dzieci i młodzieży; rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej; poznanie zwyczajów i obyczajów, jak również kuchni łemkowskiej; aktywizację społeczności lokalnej. Zwiększenie wiedzy uczniów o kulturze i religii łemkowskiej nastąpi poprzez udział w cyklicznych zajęciach poznawania obiektów łemkowskich, połączonych z warsztatami edukacyjnymi.

Każdy uczestnik projektu/uczeń otrzyma koszulkę promującą Fundację PZU.

Realizacja projektu w terminie od 15 października do 15 kwietnia 2021 roku.

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Drodzy Wolontariusze dziś Wasze Święto !

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wolontariuszom

za okazane serce, poświęcony czas

i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Jesteście wyjątkowi, oddając innym cząstkę siebie.  

 

Życzymy Wam dużo zdrowia, radości i wytrwania w tym trudnym czasie.

Niech dobro które czynicie powróci do Was.           

 

Wszystkim zaangażowanym w działania wolontariackie DZIĘKUJEMY

Kwiatonowicke Stowarzyszenie Homini

i Lokalne Centrum Woloatariatu

Zwycięstwo w V Gorlickiej Spartakiadzie Seniorów

16 września na Hali Sportowej OSiR odbyła się V Gorlicka Spartakiada Seniorów. Spotkanie przeznaczone było dla kobiet i mężczyzn po 60 roku życia. Ceremonie otwarcia poprowadził z-ca Burmistrza Miasta Gorlice Pan Łukasz Bałajewicz i dyrektor OSiR Gorlice Pan Mariusz Duszowicz.

Przed rozpoczęciem rozgrywek imprezę uświetnił występ Kapeli Gorlickiego Centrum Kultury "POGÓRZANIE" Udział w zawodach wzięli nasi Wolontariusze Seniorzy, działający w ramach Lokalnego Centrum Opiekuńczego.

Wolontariusz Stanisław Jędrusiak zajął I  miejsce w konkurencji PCHNIĘCIE KULĄ oraz II miejsce w konkurencji NORDIC WALKING.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad dietetyka oraz niektórych badań lekarskich. Zakończenie zawodów odbyło się w restauracji Hotelu Margot, gdzie po wspólnym posiłku ogłoszono wyniki i wręczono nagrody (za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe, dyplomy).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach rozgrywek. 

GALERIA

 

 

Otrzymanie dotacji na realizację zadania pt. "Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Wolontariatu"

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini informuje, że otrzymało dotację w ramach konkursu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 5  na zadanie pod tytułem „Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Wolontariatu”.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

W ramach Priorytetu 5 „Pomoc doraźna” Stowarzyszenie zakupiło laptop w raz z oprogramowaniem biurowym w wysokości 4100,00 zł. Laptop służył będzie do pracy zarówno w biurze jak i poza nim (przeprowadzanie szkoleń, prelekcji i inne).

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030  https://www.niw.gov.pl/ 

 

 

 

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne do udziału w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które były wolontariuszami w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

W  tegorocznej  edycji  Programu  obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendiów kandydatom rekomendowanym przez organizacje lokalne–o stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:

a)są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;

b)ukończą szkołę ponadgimnazjalną i zdadzą egzamin maturalny w 2020 r.;

c)mieszkają na  terenach  wiejskich  lub miastach do  20  tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d)osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu;

e)pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

f)posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji PSP.

O stypendia w XIX edycji PSP nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XIX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf 

 

 

 

XXVIII Światowy Dzień Chorego

 

Jak co roku w lutym obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W Gorlicach miało to miejsce 9 lutego w niedzielę. Uroczystość  rozpoczęła się od liturgii Mszy Świętej odprawionej przez ks. Kapelana Andrzeja Kluza w szpitalu głównym, a później w kaplicy Oddziału Geriatrii.

Wolontariusze zarówno seniorzy, dorośli, uczniowie szkolni oraz ich opiekunowie, wspólnie z pacjentami, ich rodzinami, personelem medycznym uczestniczyli we Mszy Świętej.  Następnie udali się do chorych na oddziałach, składając życzenia i rozdając okolicznościowe obrazki z przesłaniem Matki Boskiej Głogowskiej.

Ten dzień zwraca uwagę na chorych i cierpiących, którzy potrzebują wsparcia i życzliwości nie tylko ze strony osób zawodowo zajmujących się ich leczeniem.

Przypomina się też o tych, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi, pomagają im oraz ich rodzinom, zaznaczając tu rolę wolontariuszy i organizacji pozarządowych.

W Światowym Dniu Chorego wszystkim Pacjentom szpitala gorlickiego życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i sił potrzebnych do pokonania choroby. A wolontariuszom obecnym w tym dniu  serdecznie dziękujemy.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W środę 18 grudnia  br. wolontariusze wraz z opiekunkami SKW udali się na Oddział Paliatywny, Geriatryczny, ZOL oraz Oddział Dziecięcy by złożyć wszystkim chorym, cierpiącym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia kierowane były również do rodzin chorych i personelu szpitala. Wolontariusze wręczyli pacjentom okolicznościowy upominek oraz  podarowali im uśmiech i dobre słowo. Czas ten spędzili w miłej i przyjaznej atmosferze, wspólnie śpiewając kolędy.  Sprawiło to radość wielu pacjentom doświadczającym cierpienia i bólu.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze szkół i ich opiekunom oraz wolontariuszom Seniorom za okazane serce i poświęcenie czasu ludziom chorym.

 

Z tej okazji chcemy również życzyć wszystkim Wolontariuszom, Partnerom, Sympatykom oraz chorym i niepełnosprawnym Wesołych Świąt Bożego Narodzenia niech będą dla Was i Waszych rodzin, pełnych bliskości, miłości i dobrych chwil przepełnionych nadzieją , a Nowy Rok przyniesie wiele powodów do radości

 

Kwiatonoweickie Stowarzyszenie Homini

oraz Lokalne Centrum Wolontariatu

IX Gala Wolontariatu w Gorlicach

Zgodnie z coroczną tradycją 5 grudnia odbyła się IX Gala Wolontariatu. Jest to wielkie święto wszystkich, którzy bezinteresownie pomagają drugiemu człowiekowi. To także czas, kiedy Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu może podziękować wolontariuszom, koordynatorom przyjaciołom wolontariatu za okazanie serca innym.

Gala Wolontariatu to okazja do poznania ciekawych sylwetek wolontariuszy z naszego regionu, działających w różnych obszarach życia społecznego. Ich wielobarwność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się nieocenioną wartością. Działalność wolontariuszy rozwinęła się już mocno w obszarach pomocy społecznej, oświaty oraz służby zdrowia.

Podczas Gali po raz szósty wręczono Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

 1. a) osoby fizyczne,
 2. b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

 

W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali :

 1. Stanisław Jędrusiak wolontariusz Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego

     „za działalność na rzecz dobra innych oraz zaangażowanie w działania charytatywne”

 1. Małgorzata Markowicz prezes Stowarzyszenia „Sprawne Smoki”, koordynator Szkolnego Klubu             
     Wolontariatu w Siarach

        „Za wszechstronne działania na rzecz dobra innych”

 1. Iwona Stec koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach

       " za inicjowanie i prowadzenie działań wolontarystycznych oraz kształtowanie  prospołecznych 

         postaw młodzieży "

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szymbarku

        „za działalność na rzecz środowiska lokalnego  we współpracy z innymi instytucjami”

 

 Zostały również  przyznane specjalne wyróżnienia w formie  grawertonów, które otrzymali:

 1. Halina Haluch nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, Koordynator SKW od czerwca 2012 do     
     czerwca   2019 r.

        "Za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu  w Szkolnym Klubie        
        Wolontariatu w MZS nr 1 w Gorlicach"

 1. Gabriela Kozioł Wolontariuszka Lokalnego Centrum Wolontariatu

       " za działalność na rzecz mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Gorlicach"

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej

       „za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz środowisku       
       lokalnym „

 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, ich Koordynatorom, Wolontariuszom Seniorom, Przyjaciołom i Sympatykom Wolontariatu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu w Powiecie Gorlickim i nie tylko.

Copyright 2021  Studio Gabrielle